Langue Vivante Régionale (CRÉOLE)

Ka zendyen po?te? adan lang, me?s e? labitid kre?yo?l !